Menu

Hoofdmedewerker barverantwoordelijke MIRYcafé en club telex (functieklasse B)

 • 100% van een voltijdse betrekking (of 2x 50%)
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van bachelor

Taakomschrijving

Het MIRYcafé en club telex zijn ontmoetingsplaatsen voor studenten, personeelsleden en concertbezoekers van KASK & CONSERVATORIUM (HOGENT).

MIRYcafé is een warme en rustige koffiebar binnen het Conservatorium waar studenten klassieke muziek, lesgevers en bezoekers overdag terecht kunnen. Bij concerten functioneert ze als foyer voor het publiek. ’s Zomers transformeert ze naar een fijne buitenbar op de historische binnenkoer van de Achtersikkel, o.a. tijdens de Gentse Feesten. Adres: Biezekapelstraat 9, 9000 Gent.

club telex is een nieuwe studie- en speelplek voor studenten jazz, pop en muziekproductie. De bar is geïntegreerd in de club en is open onder de middag, op concertavonden en andere gelegenheden. Volg ons op facebook en instagram voor updates over onze activiteiten. Adres: Paddenhoek 12, 9000 Gent.

Je krijgt de kans om beide bars autonoom te runnen en er warme en duurzame ontmoetingsplaatsen van te maken.

Competentievereisten

 • Je hebt ervaring in de horeca;
 • Je hebt zin voor organisatie en je bent administratief nauwkeurig en goed onderlegd;
 • Je hebt oog voor de uitstraling van de bars, orde en netheid is voor jou van belang; 
 • Je bent zakelijk en commercieel goed onderlegd;
 • Je werkt graag zelfstandig én in team;
 • Je bent sociaal aangelegd, communicatief en straalt de waarden van KASK & CONSERVATORIUM uit.
 • Je hebt voeling met de artistieke sector;
 • Je bent flexibel, avond- en of weekendwerk is geen probleem;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij KASK & CONSERVATORIUM in het bijzonder.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: 2.260,01 €, B12: 2.497,37 €, B21: 2.753,68 €, B22: 3.078,14 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Het volume van de contractuele betrekking kan voltijds (100%) opgenomen worden of in twee deeltijdse volumes. Na gesprek met de kandidaten zal besloten worden of 1 of 2 personen de bars zullen runnen.

De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 01-03-2020. Na een contract van één jaar kan deze aanwerving op basis van een positieve evaluatie verlengd worden.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 02-02-2020, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling wordt gericht aan Lars Kwakkenbos, decaan, en bevat jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is februari 2020.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium. Dit verloopt enkel via e-mail (rilke.broekaert@hogent.be).

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.