Menu
foto: Leontien Allemeersch

foto: Leontien Allemeersch

Sara Hambrouck, foto: Joselito Verschaeve

Sara Hambrouck, foto: Joselito Verschaeve

Toelatingsvoorwaarden

Wat moet je weten voor je je inschrijft of aanmeldt voor de toelatings- of oriënteringsproeven?

Bacheloropleidingen

Als je wil inschrijven voor een bacheloropleiding, moet je een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben. Voor de opleidingen digital design and development, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek en drama moet je bovendien slagen voor een artistieke toelatingsproef.

Masteropleidingen

Wie wil inschrijven voor een masteropleiding moet in het bezit zijn van het onderliggende academische diploma. Daarnaast wordt een oriënteringsproef georganiseerd.

Schakelprogramma’s

Wie aan een masteropleiding wil beginnen, maar niet over het juiste onderliggende bachelordiploma beschikt, kan in sommige gevallen een schakelprogramma volgen. Je neemt dan best contact op met je studietrajectbegeleider. Kandideren voor een schakel- of voorbereidingsprogramma verloopt volgens dezelfde procedure als die voor het masterprogramma.

Bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

De bachelor na bachelor landschapsontwikkeling is de enige in zijn soort aan KASK & Conservatorium. Lees meer over de toelatingsprocedure.

Bachelor interieurvormgeving in afstandsonderwijs

De bachelor interieurvormgeving kan je via afstandsonderwijs volgen. Omdat zoiets een specifieke vorm van leren is, nodigen we je eerst uit op een intakegesprek. Meer informatie ontvang je na je preregistratie en kan je ook raadplegen in de brochure afstandsonderwijs interieurvormgeving.

Master na master hedendaagse muziek

De master na master hedendaagse muziek is een hoog gespecialiseerde opleiding. Om toegelaten te worden moet je dus sowieso in het bezit zijn van een masterdiploma in de muziek. De procedure is dezelfde als die voor de master muziek.

Postgraduaten

Je hebt een bachelordiploma nodig om in te schrijven voor het postgraduaat curatorial studies, het postgraduaat digital storytelling of voor het European Postgraduate in Arts in Sound. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek (oriënteringsproef). Meer informatie ontvang je na preregistratie op webreg.hogent.be.

Je hebt een masterdiploma nodig om in te schrijven voor de postgraduaten soloist classical music en musical performance practice. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek. Meer informatie ontvang je na preregistratie.op webreg.hogent.be

Educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten / educatieve master in muziek en podiumkunsten

Verkort traject (60 studiepunten)

Je beschikt over een master­diploma in de kunsten. De op­ leiding waarin je je master­ opleiding behaalde, geeft aan tot welke afstudeerrichting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten).

Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs­en examenreglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.

Initieel traject (120 studiepunten)

Je beschikt over een bachelor­diploma in de kunsten. De opleiding waarin je je bacheloropleiding behaalde geeft aan tot welke afstudeerrichting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten).

Omdat het initieel traject ook “artistieke” studiepunten omvat, zal je na registratie voor inschrijving worden uitgenodigd voor een oriën­teringsproef, georganiseerd door de betrokken afstudeer­richting. Hierbij is er aandacht voor je motivatie, je portfolio en artistieke kwaliteiten en voor je voorstel tot masterproef. Opgelet: dit geldt niet voor studenten die hun bachelordiploma behalen aan KASK & Conservatorium en recht­streeks doorstromen naar de educatieve masteropleiding.

Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs­en examen­ reglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.

Geen diploma secundair onderwijs?

Indien je niet in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs maar je ten laatste op 31 december 21 jaar bent of ouder, kan je een toelatingsonderzoek overwegen. Alle informatie vind je op hogent.be.

Kandidaten met een buitenlands diploma

Kandidaten uit het buitenland zijn bij ons meer dan welkom. Inschrijven met een buitenlands diploma kan echter pas nadat de directie onderwijs van de HoGent je dossier heeft goedgekeurd. Meer info over die procedure vind je op hogent.be. Als je met een buitenlands diploma een schakel- of masterprogramma wil volgen, maakt de evaluatie van je dossier deel uit van die specifieke procedure en hoef je geen verdere stappen te ondernemen. Voor een bacheloropleiding is het aangeraden de preregistratie en goedkeuring ten laatste op 1 juni op te starten. Op die manier kunnen we je dossier tijdig afwerken zodat je goed geïnformeerd aan de start van het academiejaar verschijnt.

Anderstaligen die opteren voor een Nederlandstalige bacheloropleiding in de beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek of drama nemen best dit document door. Wanneer je daarentegen kiest voor een opleiding interieurvormgeving, landschaps-en tuinarchitectuur of landschapsontwikkeling moet je in het bezit zijn van een taalattest niveau “Vantage” in het Europees Referentiekader (ERK B2).

Studievoortgangsbewaking

Naast bovenstaande toelatingsvoorwaarden bezit je natuurlijk ook best voldoende leerkrediet. Als je hiervoor al studies in het hoger onderwijs hebt gevolgd, moet je rekening houden met specifieke voortgangsmaatregelen binnen de hogeschool. Meer informatie vind je hier of bij je studietrajectbegeleider.

Vragen?

Indien je vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met je studietrajectbegeleider.