Menu
Kees van den Berge

Kees van den Berge

Foto: Rebecca Fertinel

Foto: Rebecca Fertinel

Calendar Garden, Studio Basta, foto: Michiel Decleene

Calendar Garden, Studio Basta, foto: Michiel Decleene

Ontwerpen 2 / Lapidarium Campus Bijloke

Ontwerpen 2 / Lapidarium Campus Bijloke

Ontwerpen 1 / Proefhoeve Bottelare

Ontwerpen 1 / Proefhoeve Bottelare

Landschaps- en tuinarchitectuur

Als het omgaan met planten en tuinen je in de vingers zit, als je wil nadenken over de kwaliteit van het stadsbeeld, als je wil zorgen voor de natuur, voor het milieu en voor waardevolle landschappen dan is de bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur iets voor jou. De opleiding vormt je tot ontwerper van tuinen, stedelijk groen en landschappen. Ontwerpen wordt hier opgevat als het creatief bedenken van conceptuele, uitvoeringsklare of beleidsmatige voorstellen voor de vormgeving en inrichting van private tuinen, de stedelijke woonomgeving of het landelijk gebied. Je combineert esthetica en functionaliteit tot een realiseerbaar idee en een duurzaam project.

Je hoeft geen specifieke vooropleiding gevolgd te hebben of te beschikken over specifieke voorkennis om de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur aan te vatten. Wij begeleiden je stap voor stap in het opnemen van je rol als ontwerper van de buitenruimte.

In het eerste jaar zijn tuinen het hoofdthema. Je leert hoe je deze kan ontwerpen, hoe je de beplanting ervoor kiest en hoe je de nodige bouwkundige elementen ontwikkelt. Digitale en manuele visualisatietechnieken zullen je helpen dit zoekproces en het resultaat ervan op papier te zetten. Het ontwerpen wordt in een cultureel en tuinhistorisch perspectief geplaatst. Dit alles gebeurt in reële ontwerpopdrachten tijdens de verschillende ateliers die de centrale spil van je opleiding vormen. Deze ateliers, in kleine groepen met individuele begeleiding, worden geflankeerd door theoretische hoorcolleges die de nodige kennis aanreiken om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Zes leerlijnen vormen daarbij de rode draad: ontwerpen, beplanting, technieken, visualisatie, kunst & cultuur en landschap.

In het tweede jaar evolueer je in je leerproces door je kennis en ervaring toe te passen op en uit te breiden via ontwerpopdrachten op stedelijk niveau. Het gaat dan om de stad en zijn publieke ruimtes. Bij het ontwerpen en uitwerken van parken, woongroen, pleinen enz. leer je omgaan met deze schaalvergroting en grotere complexiteit. De zes leerlijnen komen opnieuw aan bod in ateliers en hoorcolleges.

Het derde jaar bestaat enerzijds uit de stage die je loopt in een studiebureau of op een openbare dienst in binnen- of buitenland en anderzijds uit het ontwerp en de planning van landschappen. Als finale test leg je je bachelorproef af, het sluitstuk van je bacheloropleiding.

Als afgestudeerde kan je in de private sector aan de slag als medewerker van een ontwerp- of studiebureau of je kan zelfstandig een eigen zaak opstarten. Ook in de openbare sector – de groen- of planningsdienst van een gemeente of stad, een provincie, het Vlaamse Gewest of in het buitenland – kan je een carrière uitbouwen. Binnen dit brede werkveld lopen de opdrachten voor een landschaps- en tuinarchitect uiteen van private tuinen, bedrijfsgroen, speelterreinen, recreatiedomeinen tot stadsparken, begraafplaatsen en pleinen of het plannen van het landschap ten behoeve van recreatie en natuur. Als landschaps- en tuinarchitect word je bij deze projecten ingeschakeld om te ontwerpen, de plannen uitvoeringsklaar te maken of om als projectleider de uitvoering ervan in goede banen te leiden. Je kan ingezet worden als expert in vergunningenbeleid, om groenplannen, beheerplannen, ruimtelijke uitvoerings- en structuurplannen op te maken. Een hedendaags landschaps- en tuinarchitect maakt daarbij meer en meer deel uit van een team van specialisten.

Na de opleiding kan je binnen onze school of arts de unieke opleiding bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling volgen. Deze opleiding focust zich op het landschap en op de manier waarop het door ruimtelijk ontwerp kan worden ontwikkeld. Deze eenjarige opleiding vormt competente professionals die beschikken over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en op basis hiervan creatieve én gemotiveerde inrichtingsvoorstellen te doen.

Je kan ook kiezen om – al dan niet na het volgen van een schakelprogramma – je verder te bekwamen in een aanverwante masteropleiding zoals stedenbouw en ruimtelijke planning, erfgoedstudies (monumenten- en landschapszorg) of landschapsarchitectuur in binnen- of buitenland.

docenten