open day
Jasper Rigole

Jasper Rigole

Mekhitar Garabedian, permanente installatie op de Bijlokesite

Mekhitar Garabedian, permanente installatie op de Bijlokesite

Jan Kempenaers

Jan Kempenaers

Hilde D'haeyere

Hilde D'haeyere

Jerry Galle

Jerry Galle

Sylvia Defrance

Sylvia Defrance

Doctoraat in de kunsten i.s.m. UGent

Na de bachelor- en master-opleiding kan een student in een derde cyclus een doctoraat in de kunsten behalen. Voor de organisatie van deze derde cyclus werken de School of Arts en de Universiteit Gent nauw samen. In 2012 werden de eerste doctoraten in de kunsten verdedigd aan de Universiteit Gent. Een kandidaat-doctorandus legt zijn project voor aan een expertencommissie die het beoordeelt op basis van criteria inzake artistieke excellentie en onderzoeksmethodologie. Twee promotoren begeleiden de doctorandus tijdens zijn onderzoek: een promotor met vooral artistieke expertise verbonden aan de School of Arts en een promotor met theoretische expertise verbonden aan de Universiteit Gent. Op het einde van het doctoraatsonderzoek legt de student de resultaten, die bestaan uit artistiek werk en een tekst, ter verdediging vooraan een jury van experten uit het academische en het artistieke veld.

Het doctoraat in de kunsten bestaat uit zowel een artistiek als een discursief luik. Centraal staat de artistieke of ontwerp-praktijk en het onderzoek dat zich binnen die praktijk afspeelt. De specificiteit van het doctoraat in de kunsten ligt strikt genomen niet in de inhoud van de vraagstelling of het onderzoeksparcours, maar vooral in de eigen wijze waarop de vraagstelling tot stand komt en wordt onderzocht. De artistieke praktijk zélf genereert vraagstellingen en fungeert als toetsingsveld voor de behandeling ervan. Daarom is het van essentieel belang dat het onderzoek in de kunsten verricht wordt door een kunstenaar (in de beeldende kunsten, de muziek, de audiovisuele kunsten of in drama) die excelleert in zijn/haar discipline.

Voor meer informatie over het doctoraat in de kunsten kan je contact opnemen met de onderzoekscoördinator van de School of Arts: Katrien Vuylsteke Vanfleteren. Meer info over onderzoek op de school of arts vind je hier.