Menu

Framing Pictures: Film and the Visual Arts

auteur(s): Steven Jacobs

Uitgaand van films en documentaires van cineasten als Emmer, Erice, Godard, Hitchcock, Pasolini, Resnais, Rossellini en Storck presenteert Framing Pictures een onderzoek naar de verschillende manieren waarop kunstwerken ‘geanimeerd’ worden via het gebruik van filmtechnieken zoals cameravoering, montage of narratieve inbedding. Steven Jacobs maakt een doorlichting van die ‘mobilisatie’ van het kunstwerk in kunst documentaires, biopics van kunstenaars en films waarvan bepaalde sleutelscènes zich in musea afspelen. De spanning tussen stasis en beweging wordt besproken in het licht van de modernistische cinema. De vaak gebruikte tableaux vivants, eigen aan die stroming, bevatten zowel schilderkundige, beeldhouwkundige als theatrale elementen. Deze spanning verwijst evengoed naar de zogeheten ‘film stills’ die vermaarde fotografen zoals Cindy Sherman en Jeff Wall hebben geïnspireerd. Dit riant geïllustreerde onderzoek over kunst in film en de alomtegenwoordigheid van het filmische beeld in hedendaagse musea maken het een aantrekkelijk werk voor studenten en docenten van zowel film als kunst.