Menu

Het Paviljoen

Het Paviljoen is een nieuw samenwerkingsproject tussen de School of Arts van de Hogeschool Gent (KASK), het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) dat plaatsvindt in en rond het glazen paviljoen in de voortuin van het gebouw Cloquet op de Bijlokesite.

Het Paviljoen is een ontmoetingsplek en laboratorium waar jonge posities in het hedendaagse kunstenveld nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en binnen een professionele omkadering werk presenteren. HISK, KASK en S.M.A.K. zien de mogelijkheid om hun afzonderlijke werking en expertise samen te brengen in een unieke constellatie, wat zal leiden tot een concrete en zichtbare aanwezigheid in het Gentse en Belgische culturele veld.

Het Paviljoen huist een vijfdelig tentoonstellingsproject dat zich toelegt op de traditionele scheidingslijn tussen vorm en inhoud, ruimte en context. Als architecturaal skelet beroofd van haar historische functie als wachtruimte is Het Paviljoen getransformeerd tot een lege vitrinekast die ruimte biedt voor verbeelding en experiment. De tentoonstellingsreeks vertrekt dan ook vanuit vijf architecturale elementen: vorm, dimensie, configuratie, oppervlakte en openingen. Vanuit het vormelijke, het non-functionele en de leegstand ontstaat immers de vrijheid om nieuwe inhoud te genereren, los van voorgeschreven thema’s en denkkaders. Ook geeft de specificiteit en de historiciteit van het glazen paviljoen, dat sterk contrasteert met het massieve Cloquet-gebouw, aanleiding tot reflectie rond de mogelijke betekenissen van ruimte, architectuur en het instituut. Het wisselende ensemble aan jonge kunstenaars, schrijvers en curatoren maken Het Paviljoen tot een dynamische en onvoorspelbare vrijruimte waar de zaadjes worden geplant voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.